Kredyty gotówkowe

Stanowią jedną z najdogodniejszych form finansowania bieżących potrzeb. Uzyskane środki możemy przeznaczyć na dowolny cel i nie tylko. Z dużej grupy kredytów gotówkowych oferujemy kredyty celowe np. kupno samochodu, mebli, sprzętu AGD i inne, lub spłacamy wcześniej zaciągnięte kredyty.

Naszą domeną jest:

  • zagwarantować najniższe marże możliwe do uzyskania
  • zagwarantować najniższy do uzyskania WIBOR
  • zagwarantować najniższe koszty uzyskania kredytu
  • zminimalizować formalności

Aktywnie uczestniczymy w negocjacjach cenowo-wartościowych, celem uzyskania najkorzystniejszych warunków kredytowych.

  • dbamy o naszych kredytobiorców, o ich interesy przez cały okres trwania kredytu
  • umożliwiamy wcześniejszą spłatę kredytu bez kosztów dodatkowych

Czas trwania kredytu gotówkowego, to okres nawet 120 miesięcy czyli 10 lat.
Wysokość kredytu to:

  • Minimum 1000,- zł PLN
  • Max nawet 250.000,- zł PLN bez zabezpieczeń

Z takiego kredytu może skorzystać osoba, która:

  • ma skończone 18 lat,
  • maksymalny wiek, to w chwili zaciągania kredytu 80 lat,
  • osoba samotna,
  • małżeństwa lub jedno z małżonków,
  • kredyt mogą zaciągnąć osoby wspólnie które są ze sobą w ogóle nie spokrewnione.

O kredyt mogą ubiegać się WSZYSTKIE GRUPY ZAWODOWE uzyskujące dochody tj.:

  • umowa o pracę na czas określony i czas nieokreślony,
  • umowa o dzieło i umowa zlecenie,
  • działalność gospodarcza,
  • Spółki ZOO i inne,
  • emeryci
  • renciści.

Wymagane dokumenty:

  • OŚWIADCZENIE O DOCHODACH
  • zaświadczenie o dochodach,
  • ostatnia waloryzacja,
  • dowód osobisty,
  • drugi dokumenty tożsamości,
  • numer konta,
  • numer telefonu kontaktowego.

HITEM KREDYTU GOTÓWKOWEGO JEST możliwość uzyskania gotówki pod zastaw; Samochodu osobowego, ciężarowego, ciągnika, przyczepy, naczepy i inne cztero lub dwuślady. Kwotę jaką można uzyskać, to 100% aktualnej wartości zastawianego pojazdu. Te kredyty są na oświadczenie o dochodzie.

Jesteśmy w Unii Europejskiej i bardzo wielu Polaków jest zatrudnionych w zakładach pracy nie polskich.

Dlatego Bank wyszedł na przeciw takim kredytobiorcą i przygotował dla nich specjalną ofertę:

Jest możliwości kredytowania potrzeb finansowych osób , które są zatrudnione poza Polską w krajach Unii Europejskiej.

Jest to bardzo ważna informacja dla osób, które są zatrudnione nie u polskiego pracodawcy.

Okres kredytowania, to nawet 120 m-cy, a kwota do 250 000 zł.

BIZNES POŻYCZKA.

Pożyczka może zostać udzielona na dowolny cel związany z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą. Wypłata środków pieniężnych z Pożyczki następuje w formie bezgotówkowej, tj. przelewu na rachunek bankowy (konto bankowe). Bank wymaga zgody Współmałżonka Klienta na zawarcie Umowy Pożyczki.

Bank akceptuje następujące formy opodatkowania Klienta:

  1. Zasady ogólne – Pełna Księgowość,
  2. Podatek liniowy – Pełna Księgowość,
  3. Zasady ogólne – Księga Przychodów i Rozchodów,
  4. Podatek liniowy – Księga Przychodów i Rozchodów,
  5. Ryczałt,
  6. Karta podatkowa.

Bank wymaga, by działalność gospodarcza prowadzona była przez Klienta nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. W zależności od sposobu rozliczania się Klienta z Urzędem Skarbowym i od zastosowanych przez Bank warunków udzielenia Pożyczki, Bank wymaga przedstawienia dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, przychodów oraz odpisów amortyzacyjnych.