Leasing

Odrębną formą kredytowania zakupów są leasingi.
Gama towarów jakie chcemy zakupić za pomocą leasingu jest bardzo szeroka .
Są to pojazdy wszelkiego rodzaju nowe i używane , sprzęt stomatologiczny i lekarski , wyposażenie zakładów fryzjerskich , warsztatów , sprzęty rolnicze i ogrodnicze i wiele innych
Okres lesingu jest maksymalnie na 10 lat .

Nowość na rynku lesingowym jest leasing nieruchomości:

 1. maksymalny okres leasingu to standardowo 10 lat w PLN i 5 lat dla EURO, jednak, gdy nieruchomość jest znacznej wartości, można leasing wydłużyć do 15 lat w PLN i 10 lat w EURO,
 2. leasingiem można sfinansować zakup nieruchomości w oparciu o przyszłe dochody z najmu tej nieruchomości. Dodatkowo, jeżeli nieruchomość jest obciążona innym zobowiązaniem (kredyt), leasing spłaci to zobowiązanie,
 3. leasing finansuje spółki celowe – na przyszłych dochodach w każdej formie prawnej ,
 4. LTV na poziomie max 70%, jednak jeżeli nieruchomość jest bardzo atrakcyjna, możliwe jest podwyższenie tego wskaźnika,
 5. wykup po okresie leasingowania zwykle wynosi 30 – 40%, jednak można przyjąć też niższą wartość np 1 pln, 1 EURO,
 6. parametry finansowe są zbliżone do finansowania kredytowego, jednak uzgadniane są indywidualnie, po wstępnej analizie projektu,
 7. możliwy jest leasing zwrotny – warunkiem jest uzyskanie szczegółowej informacji na temat przeznaczenia pozyskanych w ten sposób środków,
 8. obszary zastrzeżone dla finansowania to:
  • szpitale/dostawcy usług medycznych
  • kluby/obiekty sportowe
  • kościoły (bez względu na wyznanie)
  • partie polityczne
  • farmy wiatrowe
  • JST (w zasadzie przy obecnych przepisach leasing nieruchomości na rzecz JST jest niewykonalny)

W ograniczonym zakresie (wymaga każdorazowo potwierdzenia możliwości finansowania dla danego projektu):

 • edukacja
 • budownictwo (infrastruktura – projekty drogowe, w których inwestorem jest GDDKiA; energetyka; dla PKD: 42.11, 42.12, 42.13, 43.21, 42.21, 42.22, 42.99, 43.99)
 • metale (PKD 24.10, 24.20, 24.31, 24.32, 24.33, 24.34, 46.72, 24.51, 24.52; dopuszczalne finansowanie wyłącznie podmiotów o dobrej kondycji)

Natomiast jeśli chodzi o rodzaje nieruchomości, to nie finansujemy obiektów hotelowych nie sieciowych (pojedynczy pensjonat, motel, hotel; dopuszczalne tylko finansowanie obiektów sieciowych, z uznanym operatorem lub gdy potencjalny Korzystający ma doświadczenie i inne tego typu dochodowe obiekty), nieruchomości mieszkaniowych, a w ograniczonym zakresie nieruchomości przemysłowe oraz hotele SPA. Przy czym ze względu na specyfikę różnego rodzaju nieruchomości, możemy zawsze zweryfikować obiekt i odnieść się do możliwości jego finansowania.